Erka Grubu Değerleri
Güvenilirlik
Sorumlu olduğu işi beklenen düzeyde gerçekleştireceği, birlikte çalıştığı kişilerle tutarlı ve uyumlu olacağı konusunda inanç ve güven yaratmak. Birimiz hepimiz, hepimiz gelecek için çalışırız.
Yaratıcılık
Yeniliklere açık olma, performans artışı için yaratıcı öneriler geliştirme, yaratıcı fikir üretme, kavramlar arası bağları kolayca görme, değer katmak.
Sürekli Gelişim
Gelişim için çaba harcamak, uzmanlığını, bilgisini ve başkalarına yardım etmek için duyduğu içten ilgiyi kendisinin/başkasının alanlarında uygulamak. Bizler hayal ortaklarıyız.
Başarma Azmi
Yapılan iş ve sonuçlarında hatasız ve yüksek kalite ile her zaman daha iyi olmayı hedeflemek ve kendini geliştirmek. Daha iyisini yapmak için çalışırız.
Birlikte Başarma
Birlikte Başarma bilinci ve ait olunan grubun faydasına göre hareket etmek. Başarımızın arkasında tutkumuz vardır.
Müşteri Mutluluğu
Her iç/dış müşterinin yaşadığı deneyimin kendine özgü olduğunu bilerek; süreç, ürün ve hizmetleri onların beklentilerini karşılamak ve mutlu etmek için tasarlamak. ‘Biz’ olarak hareket ederiz.
Takım Olmak
Görev aldığı birim içinde ve birimler arasında takım bilinci ile dayanışma içinde çalışmak. Kendimize güvenir karşımızdakine güven veririz.